Slider

สวนสัตว์เชียงใหม่จัดงาน’วันช้างไทย’ หวังให้คนไทยเห็นความสำคัญของช้าง

สวนสัตว์เชียงใหม่จัดงาน'วันช้างไทย' หวังให้คนไทยเห็นความสำคัญของช้าง

13 มี.ค.61 สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรม วันช้างไทย ในวันที่ 13 มี.ค.61 ตามมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติช้างที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของช้างไทย

โดยนายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เล็งเห็นความสำคัญของช้างไทย จึงได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม ของทุกๆปี ภายในงานทางสวนสัตว์เชียงได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการให้ความรู้มากมายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระตุ้น และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ช้างไทย สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้มีการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับช้างแก่นักท่องเที่ยวและนักศึกษา  กิจกรรม  การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ  กิจกรรมวาดภาพระบายสี การเขียนรณรงค์อนุรักษ์ช้างไทย พร้อมเลี้ยงขันโตกผลไม้ต่างๆให้แก่ช้างที่จัดแสดงอยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ กิจกรรมการแสดงประกอบเสียงดนตรีของ พังไชโยและลุงสนั่น  (ควาญช้างผู้ดูแลพังไชโย)  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ “กดไลค์กดแชร์รูปภาพ” เพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากทางสวนสัตว์เชียงใหม่

ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโบราณ ช้างเป็นพระราชพาหนะเคียงคู่   พระบารมีพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัย แต่ปัจจุบันคนไทยกลับเห็นคุณค่าและความสำคัญของช้างไทยลดน้อยลง ดังนั้น ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จึงได้จัดนิทรรศการให้ความรู้และกิจกรรมต่างๆขึ้น เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกคนหันมาช่วยกันอนุรักษ์ช้างและเห็นคุณค่าของช้างไทยให้มากยิ่งขึ้น

นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและรับชมนิทรรศการวันช้างไทย สามารถเข้าชมได้ใน วันที่ 13 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ส่วนจัดแสดงช้างเอเชีย ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่