Slider

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

วันนี้พามาเที่ยว ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยกันค่ะ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยา ณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2536 มีช้างในความดูแลมากกว่า 50 เชือก ตั้งอยู่ระหว่าง กม. 28-29 ถนน ลำปาง-เชียงใหม่ อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ยังเป็นผู้บุกเบิกงานด้านการอนุรักษ์ช้างและการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ และนับเป็นความภาคภูมิใจของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่ได้รับความไว้วางใจให้ เป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง 6 ช้างในพื้นที่ของโรงช้างต้น

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ลักษณะเด่น

-ลานแสดงช้าง, โรงพยาบาลช้าง, โรงช้างเต้น -Homestay, Resor

ข้อมูลแนะนำ

  • เวลา เปิด-ปิด 08:00 – 18:00 น.
  • การเดินทาง จักรยาน ,มอเตอร์ไซด์ ,เดินเท้า ,รถไฟ ,รถยนต์
  • ราคาเข้าชม ไม่มีค่าใช้จ่าย
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

สถานที่ที่ตั้ง

  • ที่อยู่ กม.28-29 ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
  • เบอร์ติดต่อ 05482-9333
  • เว็บไซต์ http://www.thailandelephant.org/th
  • Facebook https://www.facebook.com/thailandelephant
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย