Slider

ลักษณะที่แตกต่างกันของช้างเอเชียและช้างแอฟริกา

ลักษณะที่แตกต่างกันของช้างเอเชียและช้างแอฟริกา

วันนี้เราพาทุกคนมารู้จักกับช้างเอเชียและช้างแอฟริกากันว่าแตกต่างกันอย่างไร เพราะหลายๆคนก็เคยสงสัยว่ามันแตกต่างกัน เพราะว่ายังไงมันก็คือช้างเหมือนกันใช่ไหมล่ะค่ะ โดยช้างเอเชียและช้างแอฟริกาเป็นคนละสายพันธุ์กันค่ะ จึงมีลักษณะหลายอย่างที่แตกต่างกัน และมีลักษณะรูปร่างของช้างทั้งสองสายพันธุ์กันจ้า

ลักษณะที่แตกต่างกันของช้างเอเชียและช้างแอฟริกา

ช้างเอเชีย

 • มีน้ำหนัก : หนักประมาณ 2,000 – 5,500 กิโลกรัม โดยเฉลี่ย
 • ส่วนสูงไหล่ : ประมาณ 2.0 -3.5 เมตร
 • ปลายง่วง : มรเพียง 1 จงอย
 • ส่วนหัว : ส่วนหัวแบ่งเป็น 2 โหนก
 • ใบหู : ใบหูมีขนาดเล็ก ไม่ปกคลุมไหล่ขอบหูด้านบนไม่สูงเลยระดับคอ
 • ฟัน : หน้าตัดร่องฟัน เป็นวงรีแคบๆ
 • งา : พบงา เฉพาะในเพศผู้
 • บรรทัดหลัง : บรรทัดหลังโค้ง โกง
 • จำนวนเล็บเท้า : มี 5 เล็บ
 • จำนวนเล็บเท้าหลัง : ส่วนใหญ่มี 4 เล็บ มี 5 เล็บ เป็นส่วนน้อย
ลักษณะที่แตกต่างกันของช้างเอเชียและช้างแอฟริกา

ช้างแอฟริกา

 • มีน้ำหนัก : หนักประมาณ 4,000 – 7,000 กิโลกรัม โดยเฉลี่ย
 • ส่วนสูงไหล่ : ประมาณ 3.0 -4.0 เมตร
 • ปลายง่วง : มรเพียง 2 จงอย
 • ส่วนหัว : ส่วนหัวมีโหนกเดียว หน้าผากลาดชันกว่า
 • ใบหู : ใบหูมีขนาดใหญ่ ปกคลุมถึงไหล่ขอบหูด้านบนเลยระดับคอ
 • ฟัน : หน้าตัดร่องฟัน เป็นรูปข้าวหลามตัค
 • งา : มีงาทั้งเพศผู้ และเพศเมีย
 • บรรทัดหลัง : บรรทัดหลังเว้า
 • จำนวนเล็บเท้า : มี 4 หรือ 5 เล็บ
 • จำนวนเล็บเท้าหลัง : มี 3,4 หรือ 5 เล็บ