Slider

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) สมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ช้างเอราวัณ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจ ความคิด และจินตนาการของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้สร้างเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ และเพื่อสืบสานอนุรักษ์งานศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบชั่วลูกชั่วหลานสืบไป

สิ่งที่โดดเด่นที่สุดและเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าท่านได้มาถึงพิพิธภัณฑ์แล้วก็คือ ประติมากรรมช้างสามเศียรหรือช้างเอราวัณที่ตั้งตระหง่านอยู่บนอาคารทรงกลม สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ช้างเอราวัณนี้เป็นประติมากรรมลอยตัวด้วยวิธีเคาะมือแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในโลก ทำจากโลหะทองแดงนับแสนชิ้น มีขนาดใหญ่โตมโหฬารจนต้องตะลึง โดยส่วนหัวมีน้ำหนักถึง 100 ตัน และลำตัวมีน้ำหนักถึง 150 ตัน ตัวช้างรวมอาคารมีความสูงทั้งสิ้น 43.60 เมตร หรือสูงเท่ากับตึก 14 ชั้นเลยทีเดียว

อาคารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ แบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วนคือ

ชั้นล่างสุด มีชื่อว่า ชั้นสุวรรณภูมิ (the Underworld)  เป็นส่วนของการจัดแสดงความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ และจัดเก็บโบราณวัตถุจำนวนมาก

ชั้นที่อยู่กึ่งกลาง มีชื่อว่า ชั้นโลก(the Earth) เป็นอาคารทรงโดม ประดุจเข้าพระสุเมรุ ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุ และงานฝีมือช่างที่วิจิตรงดงาม เพดานเป็นกระจกสี มีรูปแผนที่โบราณ ดูสวยงามในสไตล์ตะวันตก

ชั้นบนสุด มีชื่อว่า ชั้นจักรวาล (the Heaven)เป็นส่วนที่อยู่ภายในท้องช้าง ชั้นนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปเก่าแก่ในยุคสมัยต่างๆ บนเพดานมีภาพเขียนสีฝุ่นที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับระบบสุริยจักรวาล

นอกจากนี้ บริเวณด้านนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ยังจัดเป็นอุทยานพรรณไม้ในวรรณคดี และมีประติมากรรมลอยตัวเรื่อง รามเกียรติ์ วางรายล้อมรอบอาคารอีกด้วย

การเดินทาง: ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ผ่านแยกบางพลี ก่อนถึงแยกปากน้ำ จะพบพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณอยู่ทางซ้ายมือ หรืออยู่เลขที่ 99/9 หมู่ 1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ขสมก. สาย 102, 507, 511 และ 536 รถโดยสารประจำทางธรรมดาสาย 25, 142 และ 365

วันและเวลาทำการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ค่าเข้าชม: บุคคลทั่วไป ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท, ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) สมุทรปราการ