แม่ช้าง และลูกๆช้าง
ลูกช้างกำลังสนุก
ลูกช้างกับเพื่อนใหม่
ลูกช้างกำลังลองสิ่งใหม่
Slider

บทความ

ช้างเขาใหญ่ หลังพิษโควิดทำอุทยานปิด ลงเล่นน้ำหากิน สบายใจ

ช้างป่าเขาใหญ่กว่า 30 ตัว สุดแฮปปี้ได้อยู่กับธรรมชาติแท้จริง เดินเป็นโขลงลงมาเล่นน้ำอย่างสนุกเพลิดเพลิน หลังอุทยานฯ เขาใหญ่ปิดการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ไร้คนขึ้นไปรบกวน ทำให้สัตว์ป่าหลายชนิดได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่กับป่า หากินด้วยตัวเอง จากกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สภาพบรรยากาศบนเขาใหญ่…

ช้างเร่ร่อน ปัญหาแก้ไม่ตกเพราะทำเงินหลักล้าน

เอาช้างกูคืนมา วลีเด็ดจากหนังดังที่ทำให้เราได้เห็นความเป็นอยู่ของคนเลี้ยงช้าง(แบบไม่เอามาเร่ร่อน) จะเห็นได้ว่าช้างตัวหนึ่งมีความสำคัญทั้งเรื่องของจิตใจผู้เลี้ยงและในแง่ของธุรกิจเพราะช้างหนึ่งตัวนอกจากนำมาใช้งานลากซุง ชักไม้ได้แล้ว เรื่องของการท่องเที่ยวก็มีพลังไม่น้อยไปกว่ากัน ทว่ากับอีกอาชีพที่หากินกับความใจอ่อนของคนไทย อย่างช้างเร่ร่อนก็สามารถทำเงินได้มากกว่าครึ่งแสนต่อเดือนที่เดียว และนี่เองจึงเป็นต้นต่อของธุรกิจเช่าช้างที่ใครๆ ก็อยากเข้ามาทำธุรกิจนี้กัน แม้คนกรุงจะไม่เห็นภาพช้างติดแผ่นซีดีไว้ที่หาง พร้อมคนเดินขายอาหารถุงเล็กๆ แล้ว แต่ช้างเร่ร่อนกลับไม่ได้มีจำนวนลดลง เพราะมันได้ถูกส่งไปหากินยังหัวเมืองจังหวัดต่างๆ แทนต่างหาก…

ปัญหาของช้างเลี้ยง

ปัญหาของช้าง จำนวนประชากรช้างป่าจะกระจายกันอยู่ตามผืนป่าอนุรักษ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าผืนเล็กๆไม่ต่อเนื่องกัน ทำให้ช้างตกอยู่ในสภาพคล้ายติดเกาะ ไม่สามารถข้ามไปมาระหว่างพื้นที่ได้ ส่งผลให้เกิดการผสมพันธุ์ภายในหมู่เครือญาติ (Inbreeding) ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดลักษณะด้อย เกิดโรคทางพันธุกรรม นำไปสู่การเสียชีวิตและการสูญ 1.ปัญหาด้านการผสมพันธุ์1.1 ช้างไม่มีโอกาสจับคู่ผสมพันธุ์ สภาพการเลี้ยงช้างในปัจจุบัน ควาญมักเลี้ยงช้างของตนแยกจากช้างตัวอื่นๆ เพื่อลดปัญหาการแย่งอาหาร และการต่อสู้ระหว่างช้าง บางพื้นที่นิยมเลี้ยงเฉพาะช้างเพศเมียเนื่องจากมีปัญหาการตกมันน้อย หรือการใช้ช้างทำงานตลอดวัน ทำให้ช้างไม่มีโอกาสในการจับคู่ผสมพันธุ์ และระหว่างที่ช้างจับคู่ผสมพันธุ์จะไม่ยอมทำงานและไม่ยอมให้ควาญเข้าใกล้ อีกทั้งยังอาจทำร้ายควาญด้วย หากช้างเพศเมียตั้งท้องก็จะไม่ทำงานทำให้ควาญเสียรายได้ และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างและลูกช้างอีกด้วย ดังนั้นควาญจึงมักไม่ยินยอมให้ช้างจับคู่ผสมพันธุ์ 1.2…

วิกฤตปัญหาช้างไทย

ปัญหาของช้างป่า คือจำนวนประชากรช้างป่าจะกระจายกันอยู่ตามผืนป่าอนุรักษ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าผืนเล็กๆไม่ต่อเนื่องกัน ทำให้ช้างตกอยู่ในสภาพคล้ายติดเกาะ ไม่สามารถข้ามไปมาระหว่างพื้นที่ได้ ส่งผลให้เกิดการผสมพันธุ์ภายในหมู่เครือญาติ (Inbreeding) ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดลักษณะด้อย เกิดโรคทางพันธุกรรม นำไปสู่การเสียชีวิตและการสูญพันธุ์ในที่สุด 1. ปัญหาพื้นที่ป่าถูกทำลาย1.1 การทำลายป่าไม้เพื่อขยายพื้นที่เกษตรกรรม การที่รัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรเพื่อส่งออก เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งทำให้เกิดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เผาป่า เพื่อความต้องการพื้นที่สำหรับใช้เพาะปลูก 1.2 การเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่ป่า การปศุสัตว์ในปัจจุบันนอกจากจะมีการเลี้ยงสัตว์เป็นระบบฟาร์มซึ่งมีระบบการจัดการเป็นอย่างดีแล้ว การเลี้ยงสัตว์แบบดั้งเดิมก็ยังคงมีอยู่ คือ การเลี้ยงโดยปล่อยให้สัตว์เข้าไปหากินเองในป่า ซึ่งอาจเข้าไปแย่งหรือทำลายอาหารของสัตว์ป่า และอาจติดโรคจากสัตว์ป่าหรืออาจนำโรคติดต่อไปสู่สัตว์ป่าด้วย 1.3 ไฟป่า ปัจจุบันการเกิดไฟป่าล้วนเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เป็นการทำลายพืชอาหารของช้างป่า 1.4 โครงการพัฒนาต่างๆ…

ช้างในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย

ช้างเอราวัณ เป็นช้างที่มีชื่ออยู่ในวรรณคดีบาลีกล่าวกันว่าเป็นช้างพาหนะของพระอินทร์ เรื่องราวของช้างเอราวัณที่ได้ พูดถึงกันนั้นจะเกี่ยวข้องกับประวัติของท้าวสักกะหรือพระอินทร์ผู้เป็นราชาแห่งเทพชั้นดาวดึงส์ ช้างไอราวัณ เป็นช้างที่มีรูปร่างสูงใหญ่เหมือนภูเขา ผิวกายผ่องดูสดใส เป็นช้างที่มีพลังอำนาจมาก ช้างไอราวัณมีหน้าที่ เป็นช้างพาหนะของพระอินทร์ โดยมีหน้าที่หลายอย่างอาทิเช่น การนำพระอินทร์ออกรบ การทำฝน ช้างเอราวัณหรือไอราวัณนี้ปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง ช้างพลายมงคล…

ประเภทและสายพันธุ์

ปัจจุบันนี้เราแบ่งช้างออก 2 ชนิด คือ ช้างเอเชียชนิดหนึ่ง และช้าง แอฟริกาชนิดหนึ่ง ช้างเอเชียเป็น ช้างที่อยู่ในทวีปเอเชีย เช่น ในประเทศไทย พม่า อินเดีย ศรีลังกา เขมร…

ช้างประจำรัชกาลที่ 9

รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มีช้างเผือก 10 เชือก คือ พระเศวตอดุลยเดชพาหน พระเศวตวรรัตนกรี พระเศวตสุรคชาธาร พระศรีเศวตศุภลักษณ์ พระเศวตศุทธวิลาศ พระวิมลรัตนกิริณี พระศรีนรารัฐราชกิริณี พระเศวตภาสุรคเชนทร์…

ปัญหาการใช้งานช้างเลี้ยงอย่างไม่เหมาะสม

การใช้ช้างประกอบธุรกิจทำไม้ผิดกฎหมาย ช้างที่ถูกนำมาใช้ในธุรกิจที่ผิดกฎหมายนี้มักพบปัญหาต่างๆ ดังนี้ ช้างถูกทารุณกรรม เช่น การบังคับให้ทำงานหนัก การใช้ไฟเผาก้นช้างเพื่อกระตุ้นให้ช้างลากซุง การลงโทษช้างอย่างรุนแรง ช้างเหล่านี้ไม่ได้รับการพักผ่อน สุขภาพทรุดโทรม มีบาดแผลติดเชื้อ บางเชือกอาจมีปัญหาที่ตา น้ำตาไหลมาก หรือตาบอด การให้ช้างกินยาแอมเฟตามีน…

เรื่องของช้างเอราวัณ

ทีนี้จะว่าเรื่องช้างเอราวัณต่อไป ช้างเอราวัณนในหนังสือไตรภูมิว่าช้างนี้ชื่อ ไอยราพรต และว่าไม่ใช่สัตว์เดรัจฉาน เพราะบนสวรรค์สัตว์เดรัจฉานขึ้นไปอยู่ไม่ได้ ช้างไอยราพรตเป็นเทพบุตรองค์หนึ่งชื่อเอราวัณเทพบุตร เมื่อพระอินทร์จะเสด็จไปแห่งใด เอราวัณเทพบุตรก็นิมิตนเป็นช้างเผือกตัวหนึ่งใหญ่นัก โดยสูงได้ ๑,๒๐๐,๐๐๐ วามีหัว ๓๓ หัว หัวน้อยๆ สองหัวอยู่ข้างหัวใหญ่…

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) สมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ช้างเอราวัณ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจ ความคิด และจินตนาการของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้สร้างเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุ…