Slider

บทความ

ลักษณะของช้างที่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ลักษณะของช้างที่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ช้างถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความสง่าและมีเสน่ห์มากๆๆเลยค่ะ และยังเป็นสัตว์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเป็นสัตว์ประจำชาติไทยอีกด้วย และยังเป็นสัตว์คู่บัลลังก์ของกษัตย์มากลายรัชสมัยอีกด้วย วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้ลักษณะช้างที่ดีเป็นอย่างไร มาดูมาชมกันเลยจ้าาา ตา สะอาดและแจ่มใส น้ำตาหล่อเลี้ยงพอสมควรเพดานปากลิ้นและเยื้ออ่อนในงวง มีสีชมพูอ่อนขณะอยู่ท่ายืน มักไม่ยืนอยู่นิ่ง ๆ ชอบแกว่งงวงแกว่งหาง กระพือใบหู และยกขาข้างหนึ่ง ถูอีกข้างหนึ่งเสมอผิวหนังอ่อน…

ช้างไทยในจิตรกรรมทางพระพุทธศาสนา

ช้างไทยในจิตรกรรมทางพระพุทธศาสนา

ภาพวาดของไทยที่เราจะเห็นได้ทุกที่นั้นก็คือ ภาพวาดช้าง ถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเรามานานแสนนาน โดยความเชื่อของคนแต่ละพื้นที่ก็จะมีงาน จิตรกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาของไทยที่มีการนับถือพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ เริ่มจากเรื่องราวของพระนางสิริมหามายาสุบินนิมิตเห็นพระเศวตกุญชร ซึ่งเป็นช้างเผือกขาวในเรื่องนี้ก็ได้มีการทำจิตรกรรมฝาผนังเกิดขึ้นและในประเทศไทยได้ปรากฏอยู่ตามโบราณสถานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ช้างนาฬาคิรีเป็นช้างที่มีรูปสูงใหญ่ วิ่งเร็ว ดุร้าย เป็นช้างที่พระเทวทัตใช้เป็นเครื่องมือในการทำร้ายพระพุทธเจ้าแต่เมื่อนาฬาคิรีมาเข้าใกล้พระพุทธเจ้าเพื่อทำร้ายแต่กลับกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าทรงแผ่เมตตาจนนาฬาคิรีสงบจิตรกรรมในเรื่องนี้ได้มีที่จิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะ จังหวัดเพชรบุรี จิตรกรรมฝาผนังที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร…

ช้างไทยในราชพิธี

ช้างไทยในราชพิธี

ช้างถือได้ว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเรามาแต่ช้านาน ไม่ว่าจะยุคไหนต่อยุคไหน ช้างก็ยังคงอยู่กับเรา แต่ในสมัยนี้ช้างของเราเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่แล้ว เพราะเกิดจากการล่าสัตว์หรือด้วยเหตุใดๆ ช้างก็ยังคงเป็นสัตว์ที่เราต้องรักษาไว้ให้ได้นานที่สุด และในประเพณีต่างๆ เรายังใช้ช้างมาร่วมงานในพิธีสำคัญๆ เพราะสมัยโบราณมีความเชื่อความศรัทธาต่อช้างมากๆๆ จึงทำให้เป็นการนับถือช้าง และนำมาร่วมในพิธีเพื่อความเป็นมงคล และได้สืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่นค่ะ ประเทศไทยเป็นชาติหนึ่งที่มีประเพณีที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลซึ่งในประเพณีเหล่านี้ก็เกิดจากความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยในประเพณี หรือ…

วิธีการฝึกสอนลูกช้าง

การฝึกลูกช้าง

      ลูกช้างที่สมบูรณ์ เมื่อมีอายุประมาณ ๔-๕ ขวบ จะมีร่างกายใหญ่โตพอ ที่จะฝึกให้ทำงานต่างๆ ได้ ประกอบกับเป็นระยะเวลา ที่ลูกช้างหย่านมแล้ว การฝึกลูกช้างที่มีอายุน้อย ทำได้ง่ายกว่าฝึกลูกช้างที่มีอายุมาก ลูกช้างที่โตเกินไป…

ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ช้าง

ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ช้าง

ช้าง (Elephant) คือ สัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กินพืชเป็นอาหาร และชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หรือที่เรียกกันว่า โขลง ปัจจุบันจำนวนประชากรช้างทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็ว (ยกเว้นบางประเทศที่มีการอนุรักษ์อย่างจริงจัง) อันเนื่องมาจากการล่าช้างเพื่อเอางา ซึ่งมีราคาสูง อีกทั้งพืชที่ป่าที่ลดลง ทำให้แหล่งอาหารของช้างลดลงไปด้วย ดังนั้นจึงเกิดกระแสการอนุรักษ์ช้างขึ้นทั่วโลก รวมถึงการออกกฏหมายระหว่างประเทศในเรื่องการห้ามค้างาช้างอีกด้วย ช้างมีกี่สายพันธุ์ถ้าจัดแบ่งตามสายพันธุ์ ช้างในโลกเราจะมีอยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์…

ช้างเอเซียพันธุ์อินเดีย

ช้างอินเดีย

เป็นช้างที่อาศัยอยู่ในป่าตามธรรมชาติบนผืนแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเซีย ได้แก่ ประเทศเนปาล ภูฐาน อินเดีย พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา แคว้นยูนนาน และมาเลเซีย สำหรับประเทศไทยพบกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ช้างในประเทศไทยยังมีลักษณะที่น่าสังเกตุอีก ดังนี้…

ช้างป่าแอฟริกา

ช้างป่าแอฟริกา

ช้างป่าแอฟริกา (อังกฤษ: African forest elephant; ชื่อวิทยาศาสตร์: Loxodonta cyclotis) เป็นช้างชนิดหนึ่ง เดิมเคยถูกจัดให้เป็นชนิดเดียวกันกับช้างพุ่มไม้แอฟริกา (L. africana) โดยใช้ชื่อว่า L. africana…

“ช้างไทย” ตำนานผูกพันคู่แผ่นดิน

ช้าง

วันที่ 13 มี.ค.ของทุกปี นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยถูกกำหนดให้เป็น “วันช้างไทย” วันที่เราชาวไทยทุกคนจะได้รำลึกถึงความสำคัญของช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่มีตำนานความผูกพันคู่ผืนแผ่นดินไทยมานับแต่อดีตกาล เป็นเวลาเนิ่นนานหลายศตวรรษ ที่ “ช้าง” ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทย จนอาจกล่าวได้ว่า ชีวิตผู้คนในอดีตผูกพันอยู่กับช้างเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น…

“ช้างเผือก” ที่คนไทยและต่างชาติให้ความสนใจ

ช้างเผือก

ช้างเผือกเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตและความเชื่อของคนไทย ในพุทธศาสนาช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญและกำเนิดอันบริสุทธิ์เพราะพระนางสิริมหามายาทรงสุบินถึงช้างเผือกก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงประสูติ ในคติฮินดูช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์คู่บารมีของกษัตราธิราช ความเชื่อเหล่านี้ทำให้ช้างเผือกเป็นเสมือนตัวแทนพระราชอำนาจของกษัตริย์ในดินแดนสุพรรณภูมิมาตั้งแต่โบราณ ตามพรบ.รักษาช้างป่า พ.ศ.2464 ซึ่งตราในสมัยร. 6 ไม่ได้ทรงระบุชื่อ “ช้างเผือก” แต่ทรงเรียกช้างที่มีลักษณะพิเศษว่า ช้างสำคัญ ช้างสีประหลาด และช้างเนียม ซึ่งมีลักษณะหรือคชลักษณ์ต่างกันไป…

ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสายพันธุ์ช้าง

พันธ์ช้าง

ช้างในประเทศไทย ช้างในประเทศไทยเป็นช้างเอเซียชนิดพันธุ์ย่อยอินเดีย (Elephas maxinus indicus) บางครั้งจึงเรียก Indian Elephant  งาคือส่วนใดของฟันช้าง งาเป็นส่วนของฟันตัดคู่หน้าด้านบนของช้าง มิใช่เขี้ยวดังที่เข้าใจ และจะมีการเจริญยื่นยาวออกไปเรื่อยๆ ตลอดชีวิต  ช้างใช้งาเพื่อเป็นอาวุธ แสดงอำนาจ…