Slider

ตำราคชศาสตร์

ตำราคชศาสตร์

ตำราคชศาสตร์เกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับช้างค่ะ เคยสงสัยกันบ้างไหมค่ะ ตำราคชศาสตร์” มีต้นกำเนิดในดินแดนอินเดียเหนือนักบวชและปราชญ์โบราณได้จดบันทึกพฤติกรรมของช้างไว้ แล้วนำมารวบรวมแบ่งหมวดหมู่ตามลักษณะของช้างประเภทต่าง ๆ

ตำราคชศาสตร์
  • คชลักษณ์
    กล่าวถึงรูปพรรณสันฐานของช้างต่างๆ ทั้งดีและชั่ว ถ้าได้ไว้จะให้คุณและโทษตามแต่ลักษณะช้าง
  • คชกรรม
    คือ ตำรที่รวบรวมเวทมนตร์คาถา กระบวนการจับช้างรักษาช้าง และบำบัดเสนียดจัญไรต่างๆ
ตำราคชศาสตร์

กำเนิดของช้างตำราสร้างโลก กล่าวว่า พระนารายณ์เสด็จบรรทมอยู่ในเกษียรสมุทร แล้วกระทำอธิษฐาน ด้วยเทวฤทธิ์ให้ดอกบัวผุดขึ้นที่พระอุทร ดอกบัวนั้นมี ๘ กลีบ ๑๗๓ เกสร แล้วจึงนำดอกบัวนั้น ไปถวายพระอิศวร พระอิศวรจึงแบ่งดอกบัวนั้นเป็น ๔ ส่วน

  • ส่วนหนึ่ง ๘ เกสร เป็นของพระอิศวร
  • ส่วนหนึ่ง ๒๔ เกสร เป็นของพระพรหม
  • ส่วนหนึ่ง ๘ เกสร เป็นของพระนารายณ์
  • ส่วนหนึ่ง ๑๓๓ เกสร เป็นของพระเพลิง (พระอัคนี)
ตำราคชศาสตร์