Slider

ซิมบับเวเผชิญสภาวะภัยแล้ง ช้างป่าขาดแคลนน้ำ-อาหาร ล้มตายแล้ว 200 ตัว

ช้างป่าในอุทยานแห่งชาติของซิมบับเวและสัตว์ป่าหลายชนิดต่างได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำและอาหารล้มตายแล้วอย่างน้อย 200 ตัว

ช้างป่าในอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของซิมบับเวล้มอย่างน้อยกว่า 200 นับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำจากสภาวะแห้งแล้งเนื่องจากฝนไม่ตก

ทินาช ฟาราโว โฆษกของอุทยานแห่งชาติซิมบับเวและเจ้าหน้าที่จัดการสัตว์ป่า กล่าวว่า “นอกจากช้างป่าแล้วยังมียีราฟ ควายป่าและละมั่งแอฟริกา รวมไปถึงนกบางชนิดต่างก็เริ่มได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเช่นกัน ซึ่งหากมีฝนตกลงมาจะช่วยให้สถานการณ์ของสัตว์ป่าดีขึ้น”

ผลกระทบของสภาวะแห้งแล้งในเขตอุทยานแห่งชาติฯ นั้นส่งผลให้สัตว์ป่าจำนวนมากต้องเข้าไปหาอาหารและน้ำดื่มจากหมู่บ้านของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่กสิกรรมเกษตรของประชาชนเป็นจำนวนมาก

ทางอุทยานฯ กล่าวว่า ‘ในปีนี้มีประชาชนเสียชีวิตแล้วถึง 33 คน จากการปะทะกับสัตว์ป่าที่เข้ามาหากินในหมู่บ้าน’

สำหรับแผนการรับมือนั้น ทางอุทยานฯกล่าวว่าตอนนี้มีแผนที่จะอพยพช้างจำนวน 600 ตัว สิงโต 2 ฝูง ฝูงหมาป่า ควายป่า 50 ตัว ยีราฟ 40 ตัวและ ละมั่งแอฟริกาอีก 2,000 ตัวไปยังอุทยานฯ อื่นๆ ทางตอนเหนือของประเทศซิมบับเว

ทางด้านผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์สัตว์ออกมาเตือนมา ให้ระวังช้างป่าอาจจะมีการล้มตายและอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำเพิ่มขึ้น หากในปีนี้ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ

ซิมบับเวมีประชากรช้างป่ากว่า 85,000 ตัว ทั้งนี้ อยู่ในการดูแลของทางอุทยานแห่งชาติฯ เพียง 55,000 ตัวเท่านั้น