แม่ช้าง และลูกๆช้าง
ลูกช้างกำลังสนุก
ลูกช้างกับเพื่อนใหม่
ลูกช้างกำลังลองสิ่งใหม่
Slider

ช้างในโลกนี้มีอยู่ 2 ตระกูลคือ ช้างแอฟริกา และช้างเอเชีย

ช้างแอฟริกา

อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกา ความสูงโดยเฉลี่ย 3.5 เมตร ซึงนับว่าสูงกว่าช้างเอเชียหัวช้าง แอฟริกาจะเล็กกว่าหัวช้างเอเชียอย่างเห็นได้ชัด และมีโหนกที่หัวเพียงลอนเดียวลักษณะที่แตกต่างกับช้างเอเชียที่เห็นชัดอีกอย่างหนึ่งคือ มีใบหูที่ใหญ่กว่าและขอบหูด้าน บนสูงกว่าระดับหัว เมื่อกางออกเต็มที่จะเห็นว่า ใบหูใหญ่มาก ปลายวงมี 2 จะงอย เท้า หน้ามีเล็บข้างละ 5 เล็บ เท้าหลังมีข้างละ 3 เล็บ เป็นช้างที่มีความฉลาดน้อยกว่าช้าง เอเชียและดุร้าย ยังไม่มีผู้ใดนำมาฝึกเพื่อการแสดง ช้างแอฟริกาทั้งตัวผู้และตังเมียมีงา เหมือนกันทั้งนั้น ช้างแอฟริกาชอบอยู่กลางทุ่งผิดกับช้างเอเชียที่ชอบอยู่ในที่ร่ม

ช้างเอเชีย

อาศัยอยู่ตามป่าในประเทศไทย อินเดีย พม่า ลาว กัมพูชา ศรีลังกา และมาเลเชีย เป็นต้น ช้างเอเชียมีขนาดความสูงในลักษณะที่มีความสมบูรณ์เต็มที่เฉลี่ยวัดจากปลายขาหน้าถึงไหล่ ประมาณ 3เมตร หัวเป็นโหนก มองจากข้างหน้าจะเห็นเป็น 2 ลอน กะโหลกหัวใหญ่ มีมัน สมองมาก จึงเฉลียวฉลาด สามารถนำมาฝึกให้ทำงานหรือฝึกให้แสดงท่าทางต่าง ๆ ได้ ใบหู เป็นแผ่นกว้างและขอบหูด้านบนอยู่ในระดับของหัวช้าง ปลายงวงมีจะงอยเดียว หลังโค้งจน แลเห็นชัด เท้าหน้ามีเล็บข้างละ 5 เล็บ เท้าหลังมีข้างละ 4 เล็บ ช้างเอเชีย ซึ่งรวมทั้งช้างไทยนี้ ถ้าเป็นตัวผู้เรียกว่า ช้างลาย จะมีงา ส่วนช้างตัวเมียจะเรียกว่า ช้างพัง ตามปกติไม่มีงา หรือบางทีก็จะมีงาสั้น ๆ เรียกว่าขนาย ช้างพลายที่ไม่มีงาก็มีอยู่บ้าง เรียกว่า ช้างสีดอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *