แม่ช้าง และลูกๆช้าง
ลูกช้างกำลังสนุก
ลูกช้างกับเพื่อนใหม่
ลูกช้างกำลังลองสิ่งใหม่
Slider

ช้างแคระบอร์เนียว” ช้างน้อยน่ารักบนเกาะบอร์เนียว

“ช้าง” แม้จะได้ชื่อว่าเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และหากว่าพูดถึงช้างแล้ว หลายๆ คนมักจะนึกถึงรูปลักษณ์ที่สูงใหญ่ ท่าทางน่าเกรงขามมาก่อนเสมอ แต่ใครจะรู้บ้างว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้ ยังมีสายพันธุ์ขนาดเล็กอีกด้วย ที่สำคัญ ช้างสายพันธุ์ขนาดเล็กนี้ยังมีอยู่เพียงจำนวนน้อยนิด นั่นก็คือ “ช้างแคระ” แห่งเกาะบอร์เนียวนั่นเอง

“ช้างแคระบอร์เนียว” หรือ “ช้างบอร์เนียว” เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของช้างที่มีอยู่บนโลกนี้ ซึ่งเป็นช้างสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุด ลักษณะที่เป็นจุดเด่นของช้างสายพันธุ์นี้คือ ขนาดของลำตัวที่มีขนาดเล็กกว่าช้างสายพันธุ์อื่นๆ อย่างมาก โดยจะมีความสูงประมาณ 2-2.5 เมตรเท่านั้น ขณะที่ช้างเอเชียจะมีขนาดตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป และเมื่อเทียบกับญาติที่ใหญ่ที่สุดอย่างช้างแอฟริกาที่มีความสูงถึง 4 เมตรแล้ว ก็ยิ่งนับว่ามีขนาดเล็กมาก

ช้างแคระแห่งบอร์เนียว มีถิ่นอาศัยอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะบอร์เนียวอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย โดย “เกาะบอร์เนียว” แห่งนี้ยังเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย และยังเป็นที่ตั้งของ 3 ประเทศคือ มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, และบรูไน

ถึงจะมีขนาดลำตัวที่เล็กกว่าญาติสายพันธุ์อื่นๆ แต่ช้างบอร์เนียวจะมีใบหูและหางที่ยาวใหญ่กว่าช้างเอเชีย ทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องใบหน้าที่ดูเหมือนลูกช้างเสมอ เพราะไม่ว่าจะอายุมากเท่าไหร่ หน้าตาของเจ้าช้างบอร์เนียวเหล่านี้ก็ยังคงดูไม่เปลี่ยนแปลงไปจากช้างรุ่นเยาว์ นอกจากนี้ช้างแคระบอร์เนียวยังมีนิสัยที่อ่อนโยน ไม่ดุร้าย และมีความเป็นมิตรอย่างมาก แต่การที่มันเป็นมิตร และมนุษย์สามารถเข้าใกล้พวกมันได้โดยง่าย จึงทำให้ช้างเหล่านี้ถูกลักลอบฆ่าเพื่อเอางาได้ง่ายด้วยเช่นกัน

อีกทั้งลักษณะการหากินตามป่าในพื้นที่ราบลุ่มและบริเวณลุ่มแม่น้ำ ซึ่งใกล้กับพื้นที่ทำการเกษตรของมนุษย์บนเกาะ ก็ยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้จำนวนของช้างแคระบอร์เนียวลดลงไปอีก เนื่องจากชาวบ้านเกรงว่าพวกมันจะมาทำลายพืชผลการเกษตร จึงวางยาเบื่อ ยาพิษ ในขณะที่ช้างแคระบางส่วนก็ไปกินผักผลไม้ที่ปนเปื้อนสารเคมี ทำให้จำนวนของช้างแคระบอร์เนียวลดจำนวนลงไปมาก โดยจำนวนประชากรช้างบอร์เนียวในปัจจุบันที่มีการสำรวจนั้น หลงเหลืออยู่เพียงแค่ 1,500 ตัว

แม้ในปัจจุบันช้างแคระบอร์เนียวจะสามารถพบเห็นได้บนเกาะบอร์เนียวแต่เพียงเท่านั้น แต่เมื่อครั้งอดีต เจ้าช้างแคระเหล่านี้ก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งมีคำบอกเล่าในบันทึกต่างๆ เช่นข้อมูลจากโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ โรงเรียนสตรีพัทลุง ที่บันทึกไว้ว่า

“ช้างแคระเหล่านี้มีถิ่นที่อยู่บริเวณที่ราบลุ่มทางตอนเหนือของทะเลสาบสงขลา ชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกว่า ช้างค่อม, ช้างแคระ, ช้างแกลบ หรือ ช้างพรุ มีรูปร่างลักษณะอย่างช้างทั่วๆ ไปแต่มีขนาดเล็กกว่า ขนาดลําตัวสูงประมาณควาย ซึ่งในบันทึกการพบเห็นช้างค่อมนั้น มีการบันทึกไว้น้อยมาก และสูญหายไปเมื่อราวๆ 60-70 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งในปี พ.ศ. 2506 นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล นักนิยมไพรคนสำคัญของไทย ทำการสำรวจในเรื่องช้างแคระนี้ ก็ไม่ปรากฏร่องรอยรอบๆ ทะเลสาบสงขลาอีกเลย”

แต่ถึงอย่างไรช้างสายพันธุ์แคระแห่งเกาะบอร์เนียว ก็ยังไม่หายจากโลกนี้ไป แม้จะยังคงเหลืออยู่อย่างน้อยนิดก็ตาม แต่ชีวิตเหล่านี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการมีจิตสำนึกของมนุษย์ ว่าจะยังต้องการอนุรักษ์ให้พวกมันได้อยู่เคียงคู่พวกเราต่อไป หรือจะปล่อยปละละเลยเจ้าช้างเหล่านี้ ให้เหลือแค่เพียงชื่อและภาพถ่ายไว้ให้ดูต่างหน้า เหมือนกับเพื่อนสัตว์โลกชนิดอื่นๆ ที่ได้จากโลกนี้แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *