Slider

ช้างเอเชีย แบ่งออกเป็น 3 สายพันธุ์

ช้างเอเชีย แบ่งออกเป็นกี่สายพันธุ์

ช้างเป็นสัตว์ที่มีที่อยู่หลายที่หลายแหล่งอาศัย แล้วเคยรู้บ้างไหมค่ะว่าช้างเอเชียนั้นมีกี่สายพันธุ์ มัพันธุ์อะไรบ้าง ไปชมกันเลย

ช้างเอเชีย แบ่งออกเป็น 3 สายพันธุ์ย่อย (Subspecies) ได้ดังนี้

  • ช้างศรีลังกา (Elephas maximus maximus) จะมีรูปร่างขนาดใหญ่ตัวสีดำ ขนาดใบหูใหญ่และก็มีสีกระจัดกระจายมากมายรอบๆใบหูบริเวณใบหน้า งวงรวมทั้งลำตัว ชอบเป็นช้างสีดอไหมมีงา เป็นช้างที่มีอยู่ในป่าตามธรรมชาติเฉพาะในเกาะซีลอนหรือเกาะลังกา ซึ่งในขณะนี้เป็นประเทศศรีลังกาเพียงแค่นั้น ช้างทวีปเอเชียจำพวกศรีลังกาเพศผู้ หรือช้างตัวผู้โดยมากจะเป็นช้างสีดอ เป็นไม่มีงาอาจจะมีแต่ว่าขนายซึ่งเป็นงาขนาดเล็กโตราวๆเท่าข้อมือ (เส้นรอบวงราว 15-20ซม.) ช้างทวีปเอเชียประเภทศรีลังกาเพศผู้หรือช้างตัวผู้มีงาน้อยมากส่วนตัวภรรยาเสมือนช้งทวีปเอเชียจำพวกอื่นเป็นไม่มีงาแม้กระนั้นมีขนายเพียงแค่นั้น
ช้างเอเชีย แบ่งออกเป็น 3 สายพันธุ์
  • ช้างอินเดีย (Elephas maximus indicus) ขนาดตัวจะเล็กกว่าชนิดแรก สีตามจุดต่างๆ จางกว่า เป็นช้างที่มีอยู่ในป่าตามธรรมชาติ บนผืนแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียได้แก่ เนปาล ภูฐาน อินเดีย พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา แคว้นยูนานในประเทศจีน และมาเลเซีย สำหรับประเทศไทยนั้นมีช้างเอเชียพันธุ์อินเดีย กระจัดกระจายอยู่ในป่าตามธรรมชาติทั่วทุกภาคของประเทศ
  • ช้างสุมาตรา (Elephas maximus sumatranus) มีขนาดตัวเล็กที่สุด สีผิวจางมากที่สุด พบในมาเลเซีย เกาะสุมาตรา
ช้างเอเชีย แบ่งออกเป็น 3 สายพันธุ์