Slider

ช้างกินอ้อยเป็นอาหารหลักจริงหรือไม่

ช้างกินอ้อยเป็นอาหารหลักจริงหรือไม่

ช้างถือได้ว่าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ แล้วรู้ไหมค่ะว่าช้างนั้นกินอะไรบ้าง แล้วกินอะไรเป็นหลักหรือมีอาหารว่างอะไรบ้าง ดังนั้นวันนี้เราจึงพามาดูกันว่า ช้างกินอ้อยเป็นอาหารหลักจริงหรือไม่ ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและถูกขนานนามว่าเป็นสัตว์มังสวิรัติ ซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าช้างกินกล้วยหรืออ้อยเป็นหลัก แต่ความจริงแล้ว ช้างจะกินอาหารจำพวกพืชอย่างเช่น หญ้าชนิดต่างๆ เช่น ไผ่ เป็นต้น โดยเฉพาะช้างเลี้ยงมักจะกินอาหารประมาณ10เปอร์เซ็นของน้ำหนักตัวต่อวัน

ช้างกินอ้อยเป็นอาหารหลักจริงหรือไม่

ผลกระทบร้ายแรงที่ส่งผลกับพืชพันธุ์ต่างๆซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของช้างก็คือ วิกฤตไฟป่า โดยพืชพันธุ์ต่างๆจะได้รับความเสียหายครั้งใหญ่ ซึ่งมาจากฝีมือมนุษย์ถึง99.8เปอร์เซ็น อีกทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและส่งผลในระยะยาวที่เราเรียกกันว่า “ภาวะโลกร้อน” ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามมา

ช้างกินอ้อยเป็นอาหารหลักจริงหรือไม่