Slider

ชนิดของช้าง

ชนิดของช้าง

เราเคยรู้กันบ้างไหมค่ะว่า ช้างที่เราเห็นนั้นเขามีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วชื่อที่เราเรียกกันนั้นมันคืออะไร ทำไมถึงเรียกแบบนั้น วันนี้เราพามารู้จักกับชนิดของช้างในแต่ละแบบกันค่ะ

ชนิดของช้าง
 • “ช้างพัง” คือ ช้างตัวเมีย ไม่มีงา แต่บางทีมีงาเล็ก ๆ ออกมา เรียกว่า “ขนาย”
 • “ช้างพลาย” คือ ช้างตัวผู้ที่มีงา
 • “ช้างสีดอหรือช้างนรการ”คือช้างพลายหรือช้างเพศผู้แต่มีงาที่มีขนาดสั้นโผล่ออกมาเพียงเล็กน้อย
  เท่านั้น ไม่ยาวเหมือนช้างงาตามปกติทั่วไป แต่มีขนาดของงาคล้ายขนายของตัวเมีย ปกติจะมีรูปร่างใหญ่โตกว่าช้างงาและมักมีกำลังมากกว่าช้างงาทั่วไป จึงมักจะเป็นจ่าฝูง
 • “ช้างสีดอมืด” คือ ช้างสีดอที่ไม่มีงาโผล่ออกมาเลย
 • “ช้างทอก” คือ ช้างที่เป็นจ่าฝูง
 • “ช้างทองแดง” คือ ช้างเผือก
 • “ช้างพลายแม่” คือ ช้างเพศเมียที่มีร่างกายใหญ่โตผิดกว่าช้างพักทั่วไป และมีขนายยาวใหญ่ผิดธรรมดาจนเกือบจะเป็นงา
 • “ช้างแม่ปะแหลกหรือช้างแม่หนัก”คือช้างพลายแม่ที่มีความเก่งกล้าจนได้รับการยกย่องให้เป็น
  จ่าโขลง
ชนิดของช้าง
 • “ช้างบำรูงา” คือ การนำเอาช้างงาสองเชือกมาทำท่าจะชนกัน
 • “ช้างชนะงา” คือ ช้างมีงาที่ได้รับการฝึกให้รู้จักการต่อสู้มาแล้ว หรือเคยผ่านสงครามชนช้างชนะช้างอื่นมาแล้ว
 • “ช้างเผือก” คือ ช้างสำคัญหรือช้างสีประหลาดหรือช้างเนียมที่เข้าพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวาง
  และรับพระราชทานนามแล้ว

“ช้างเนียมหรือช้างมณีจักราช” มี 3 ตำราที่กล่าวถึง และในแต่ละตำราก็มีความหมายแตกต่างกันออกไป คือ
1.หมายถึงช้างที่มีสีกายดำ เล็บดำ
2.หมายถึงช้างที่มีลักษณะ ๓ ประการ คือ พื้นหนังดำ งามีลักษณะดังรูปปลีกล้วย และเล็บดำ
3.หมายถึงช้างสีดอ